ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ FARM

 Από το 2011 στην Οία και αφού πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες μελέτες και έρευνες σχετικά με τις πρώτες ύλες με τις οποίες είναι προικισμένη η Σαντορίνη (Θήρα) διαχειριζόμαστε με πάθος για να διατηρήσουμε καλλιέργειες ενός πολιτισμού σταθερά αγκιστρωμένου στο έδαφος. Προκειμένου να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία που κινδυνεύει να ξεχάσει τα πραγματικά του πλεονεκτήματα επιλέγουμε να προσφέρουμε με τον πιο απλό τρόπο τις πρώτες ύλες που αυτή η σκληρή γη χαρίζει σε όσους εργάζονται τόσο σκληρά για να τις καρπωθούν.

 Since 2011 in Oia and after conducting extensive studies and research on the raw materials with which Santorini (Thera) is endowed, we have been passionately managing to preserve cultures of a culture firmly anchored in the soil.In order to keep alive a history that is in danger of forgetting its real advantages, we choose to offer in the simplest way possible the raw materials that this hard land gives to those who work so hard to reap them.