ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ VINEYARD

 Το έδαφος (μείγμα τέφρας, λάβας και ελαφρόπετρας), η θάλασσα, ο ήλιος και ο άνεμος προσδίδουν ένα σπάνιο χαρακτήρα στον αμπελώνα από ρίζες μαύρης σταφίδας, από τις αρχαιότερες ποικιλίες αμπέλου, και η έλλειψη εδαφικού ύδατος αποτελεί το σπουδαιότερο συστατικό για την ανάπτυξη της σε αυτό το μοναδικό μικροκλίμα.

 The soil (a mixture of ash, lava and pumice), the sea, the sun and the wind give a rare character to the vineyard of black currant roots, one of the oldest grape varieties, and the lack of soil water is the most important ingredient for its growth in this unique microclimate.