ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ VINEYARD

 Το έδαφος (μείγμα τέφρας, λάβας και ελαφρόπετρας), η θάλασσα, ο ήλιος και ο άνεμος προσδίδουν ένα σπάνιο χαρακτήρα στον αμπελώνα από ρίζες μαύρης σταφίδας, από τις αρχαιότερες ποικιλίες αμπέλου, και η έλλειψη εδαφικού ύδατος αποτελεί το σπουδαιότερο συστατικό για την ανάπτυξη της σε αυτό το μοναδικό μικροκλίμα. Ο αμπελώνας μας είναι από την πρώτη μέρα πιστοποιημένος με τα αυστηρά κριτήρια της βιολογικής γεωργίας.

 The soil (a mixture of ash, lava and pumice), the sea, the sun and the wind give a rare character to the vineyard of black currant roots, one of the oldest grape varieties, and the lack of soil water is the most important ingredient for its growth in this unique microclimate. Our vineyard has been certified from day one according to the strict criteria of organic farming.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / SEARCH OF ORGANIC CERTIFICATION

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σύστημα ελέγχου για την βιολογική παραγωγή)
https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmVioKal.zul (ΑΦΜ 113572264 SantOrganics-ΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ηλεκτρονική πιστοποίηση TRACES /αριθ. 910/2014 κανονισμός eIDAS)
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/GR-BIO-03.300-0005443.2023.002.pdf