Κάναβα

H κάναβα είναι κτίσμα υπόσκαφο, αποθηκευτικό χώρος με ανεξάντλητη ποικιλία μορφών και μεγεθών σε σχήμα θόλου που διαμορφώνονταν μέσα στο ηφαιστειακό υλικό. Το κύριο χαρακτηριστικό της κάναβας είναι ο συνδυασμός της σταθερής θερμοκρασίας με τη σχετική υγρασία που είναι απαραίτητοι παράγοντες στην διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ιδιαίτερων τοπικών ποικιλιών. Σήμερα λίγες πια κάναβες έχουν λειτουργικό αποθηκευτικό ρόλο αγροτικών προϊόντων. Στο βιολογικό μας αγρόκτημα αξιοποιήσαμε υπάρχουσα υπόσκαφη κάναβα προκειμένου να αποξηραίνεται και να αποθηκεύεται σε ιδανικές συνθήκες η ετήσια συγκομιδή.